QUAN TRỌNG

TIN TỨC - THÔNG BÁO MỚI NHẤT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NỘI TRÚ KÝ TÚC XÁ ĐỢT I NĂM HỌC 2017-2018

6/30/2017 8:18:06 AM

Để thuận tiện cho sinh viên ổn định chỗ ở trước khi bước vào năm học mới, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên về việc tiếp nhận sinh viên vào ở nội trú Ký túc xá Đợt I năm học 2017 - 2018 như sau:

I.  Đối với vinh viên các khóa: K16; K15; K14; K13.

- Được đăng ký ở Nhà 4 và các Phòng: 103; 109; 111; 112; 201; 202; 203; 301; 302; 303;  401; 402; 403; 501; 502; 503 của Nhà 5;

- Sinh viên  đăng ký tại webside: http://ktx.dut.udn.vn:8080/ hoặc liên hệ tại văn phòng Ký túc xá;

Hướng dẫn đăng ký thuê phòng (click vào để tải về);

-  Thời gian đăng ký đợt I bắt đầu 05h00 ngày 15/07/2017, kết thúc lúc 14h00 ngày 30/07/2017. Sau khi đăng ký được duyệt sinh viên phải in đơn và đến Ban quản lý Ký túc xá làm thủ tục nhận phòng trong vòng 48 giờ kể từ lúc đăng ký của mình được duyệt.

II. Đối với sinh viên khóa 17

- Nhà trường bố trí 240 chỗ ở tại Nhà 5 Ký túc xá cho sinh viên Khóa 17;

- Sinh viên liên hệ tại văn phòng Tổ Quản lý Ký túc xá để nhận đơn đăng ký và hướng dẫn cụ thể.

Chú ý: - Trước khi Đăng ký, Sinh viên cập nhật lại thông tin cá nhân tại trang cá nhân của Ký túc xá;

           - Sinh viên gia hạn nộp 2 ảnh (3x4);

           - Sinh viên đăng ký mới nộp 4 ảnh (3 x4), CMND (1 bản photo), thẻ sinh viên (1 bản photo).

III. Nội trú phí: Đợt I: 6 tháng (Bắt đầu ở từ 7/8/2017 - 7/02/2018)

         + Nhà 4: 120.000 đồng/tháng

         + Nhà 5: 140.000 đồng/tháng

FACEBOOK