QUAN TRỌNG

TIN TỨC - THÔNG BÁO MỚI NHẤT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐĂNG KÝ NỘI TRÚ

8/21/2017 3:43:07 PM

Tổ quản lý KTX thông báo cho toàn thể sinh viên tiếp tục đăng ký nội trú tại KTX:

I. Hiện tại số lượng chỗ ở còn lại sau khi đăng ký đến thời điểm hiện tại cho năm học 2017-2018 là: 20 chỗ ở

    Sinh viên liên hệ tại văn phòng Tổ Quản lý Ký túc xá để nhận đơn đăng ký và hướng dẫn cụ thể.

II. Nội trú phí: Đợt I: 6 tháng (Bắt đầu ở từ 7/8/2017 - 7/02/2018)

         + Nhà 4: 120.000 đồng/tháng

         + Nhà 5: 140.000 đồng/tháng

FACEBOOK